ΑΝΟΙΚΤH

SME INSTRUMENT / SME-1 SME instrument phase 1


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

SME INSTRUMENT / SME-1 SME instrument phase 1

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 (Topic ID: EIC-SMEInst-2018-2020)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το Εργαλείο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

2018

08 Φεβρουαρίου 2018
03 Μαϊου 2018
05 Σεπτεμβρίου 2018
07 Νοεμβρίου 2018

2019
13 Φεβρουαρίου 2019
07 Μαϊου 2019
05 Σεπτεμβρίου 2019
06 Νοεμβρίου 2019

2020
12 Φεβρουαρίου 2020
06 Μαϊου 2020
02 Σεπτεμβρίου 2020

04 Νοεμβρίου 2020

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€48.218.906 (2018), €55.420.856 (2019), €60.143.659 (2020)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/11/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/11/2020

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Λεωφόρος Στροβόλου 123

2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357  22 205000

Φαξ: +357  22 205001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.