ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Χορηγιών Αναβάθμισης Κατοικιών που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών Αναβάθμισης Κατοικιών που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Για κάθε Δικαιούχο καθώς και για κάθε κατοικία θα αντιστοιχεί μόνο μια αίτηση.

Θα καλύπτεται μεγάλο εύρος μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες όπως έκδοση ΠΕΑ, θερμομόνωση κελύφους, αλλαγή κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού κλπ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με την προκήρυξη του Σχεδίου θα αναρτηθούν περισσότερες πληροφορίες

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Αναμένεται σχετική έγκριση

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Σχέδιο θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς

Φυσικά πρόσωπα των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε περιοχή εντός των Βρετανικών Βάσεων

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

Ανδρέας Λιζίδης - Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλ: +357 22867148
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Δαμιανός Λουκά - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Γιώργος Χ'Γεωργίου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.