ΑΝΟΙΚΤH

Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών του Υφυπουργείου Τουρισμού για προσφορά ευκαιριών για προώθηση της κυπριακής οινογαστρονομίας και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Γενικά

Οι εκδηλώσεις/ φεστιβάλ γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων συμβάλλουν στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό ως οινογαστρονομικού τουριστικού προορισμού και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και των ειδικών ενδιαφερόντων. Συνδράμουν θετικά στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας οινογαστρονομικής παράδοσης του τόπου ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες ποιοτικής ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Αποτελούν άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ ντόπιων και τουριστών, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της γνήσιας Κυπριακής φιλοξενίας.

Θεματολόγιο Εκδηλώσεων

Εκδηλώσεις ή/ και φεστιβάλ που έχουν θέμα την κυπριακή οινογαστρονομία ή/ και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα (π.χ. χαρούπι, πατάτα, λεβάντα κ.α.).

Στόχοι Σχεδίου

 • Η ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων/ φεστιβάλ για την ανάδειξη της κυπριακής οινογαστρονομίας.
 • Η προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας πρωτίστως στους ξένους περιηγητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο αλλά και στους ντόπιους.
 • Η συμβολή στους στρατηγικούς στόχους του Υφυπουργείου για άμβλυνση της εποχικότητας και προσέλκυση πρόσθετων αριθμών ξένων περιηγητών.
 • Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου.
 • Η γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου με έμφαση στην Κυπριακή Ύπαιθρο.
 • Η μεγιστοποίηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών οφελών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€50.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος χορηγίας καθορίζεται ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και τα πιο πάνω κριτήρια ως εξής:

 1. Για εκδήλωση/ φεστιβάλ ολικής δαπάνης μέχρι και 5.000 ευρώ: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 10% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας 500 ευρώ.
 2. Για εκδήλωση/ φεστιβάλ ολικής δαπάνης μέχρι και 15.000 ευρώ: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 10% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας 1.500 ευρώ.
 3. Για εκδήλωση/ φεστιβάλ ολικής δαπάνης μέχρι και 30.000 ευρώ: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 10% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας 3.000 ευρώ.
 4. Για εκδήλωση/ φεστιβάλ ολικής δαπάνης άνω των 30.000 ευρώ: χορηγία σε ποσοστό μέχρι 10% της ολικής δαπάνης, με ανώτατο ύψος χορηγίας 5.000 ευρώ.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται και δύνανται να αναλάβουν τη διοργάνωση πολιτιστικής/καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην Κύπρο η οποία να ανταποκρίνεται στους στόχους και λοιπές πρόνοιες του Σχεδίου.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κα. Μαρία Σωκράτους
Τουριστικός Λειτουργός
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ.: 22 691 290
Φαξ: 22 691 313

Ιστοσελίδα

http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/home/home?openform
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.