ΚΛΕΙΣΤH

2017 CEF Transport MAP SESAR Call / Single European Sky


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2017 CEF Transport MAP SESAR Call / Single European Sky

Κωδικός Αναγνώρισης

N/A

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τον ακόλουθο στόχο χρηματοδότησης του κανονισμού CEF:
Χρηματοδότηση Στόχος 3: βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με παράλληλη διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών.
Για να βελτιστοποιηθεί η χρηματοδότηση της Ένωσης και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της στην προτεραιότητα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-SESAR, η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην προώθηση δράσεων «πρωτοπόρων»  πρωτοβουλιών, με στόχο την ανάπτυξη νέων και ώριμων τεχνολογιών και πρακτικών που υποστηρίζουν την εναρμονισμένη διαχείριση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€290,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

(1) Ειδικές χορηγίες για μελέτες: 50% των επιλέξιμων δαπανών,
(2) Χορηγίες τηλεματικών συστημάτων και υπηρεσιών: (α) επίγεια συστήματα 50% των επιλέξιμων δαπανών, (β) επί του σκάφους συστήματα 20% των επιλέξιμων δαπανών, μέχρι και 5% συνολικού ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/10/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/04/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643

2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806654

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.