ΚΛΕΙΣΤH

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) στο εξωτερικό για προσέλκυση Ιατρικού Τουρισμού στην Κύπρο

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη στοχευμένη προβολή του ειδικού προϊόντος του ιατρικού τουρισμού μέσα από κατ’ιδίαν συναντήσεις των επαγγελματιών στον ιατρικό τουρισμό της Κύπρου με δυνητικούς αγοραστές στο εξωτερικό.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό επιχορήγησης για κάθε ταξίδι για σκοπούς πραγματοποίησης συναντήσεων πωλήσεων (sales calls) για προσέλκυση ιατρικού τουρισμού στην Κύπρο είναι 80% με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης τα χίλια (1000) ευρώ έναντι πραγματικών εξόδων.

Επιλέξιμες Δαπάνες έναντι πραγματικών εξόδων μόνο για τα ακόλουθα:

  1. Αεροπορικό εισιτήριο (από και προς Κύπρο) για ένα άτομο σε οικονομική θέση. Σημειώνεται ότι για σκοπούς του παρόντος προγράμματος το Υφυπουργείο Τουρισμού θα επιχορηγεί ποσοστό 80% του κόστους του εισιτηρίου.
  1. Διαμονή σε ξενοδοχείο για ένα άτομο μέχρι και για τρία (3) βράδια. Σημειώνεται ότι για σκοπούς του παρόντος προγράμματος το Υφυπουργείο Τουρισμού θα επιχορηγεί ποσοστό 80%, για κόστος διανυκτέρευσης μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ το βράδυ.

Σημείωση: Το Σχέδιο ανανενώνεται κάθε χρόνο και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών

Αδειούχα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών (ταξιδιωτικοί πράκτορες) Mέλη του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια (με ισχύουσα άδεια λειτουργίας βάσει της σχετικής νομοθεσίας) Μέλη του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, Οδοντιατρεία Μέλη του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου και εκπρόσωποι του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/07/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Μάρω Καζέπη, Τουριστικός  Λειτουργός Α’

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

Τηλ: 22 691 216

Φαξ: 22 691 313

Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus.biz
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.