ΚΛΕΙΣΤH

Inducement prize: Online security - Seamless personal authentication


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Inducement prize: Online security - Seamless personal authentication

Κωδικός Αναγνώρισης

OnlineSecurityPrize-01-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μια λύση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) που θα επιτρέπει στους πολίτες και τα έξυπνα αντικείμενα τους να πιστοποιούν τον εαυτό τους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συσκευών. Η λύση θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση, αξιόπιστη, ανθεκτική στις επιθέσεις του κυβερνοχώρου, φιλική προς την ιδιωτικότητα και συμβατή με τις ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, καθώς και οικονομικά προσιτή. Θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, να βελτιωθεί, να προσαρμοστεί, να αναπτυχθεί ή / και να ενσωματωθεί εύκολα. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού της ΕΕ να μπορεί να επωφεληθεί από αυτή, ανεξαρτήτως της κατάστασης υγείας και ηλικίας των πολιτών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά.  

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

EUR 2.800.000, 700.000 και 500.000 για τους νικητές, τον πρώτο επιλαχόντα και τον 2ο επιλαχόντα αντίστοιχα. 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Πληροφορική

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/09/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.