ΚΛΕΙΣΤH

Clusters Go International in the Defence & Security sector


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Clusters Go International in the Defence & Security sector

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-CLUSINT-2017-03-6

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η στήριξη ευρωπαϊκών ομάδων συσπείρωσης στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας και οργανώσεων επιχειρηματικών δικτύων για προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας με άλλες ομάδες συσπείρωσης με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών στρατηγικών σε τομείς τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών διπλής χρήσης, προς χώρες εκτός ΕΕ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

13/12/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ειρήνη Μίτσιγκα 
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22867192
Φαξ: +357 22375120

Σημείο Επαφής EE

 [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.