ΚΛΕΙΣΤH

Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2017/015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί και να δημιουργηθεί το έδαφος για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα EaSI. Οι υποβληθείσες προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 1) τετραετές στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει επισκόπηση του τετραετούς προϋπολογισμού το οποίο θα περιγράφει το εκτιμώμενο κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 2018-2021 και 2) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2018, μαζί με τον αντίστοιχο λεπτομερή προϋπολογισμό. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σχετικά με τις επιχορηγήσεις λειτουργίας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκτιμάται σε:9,000,000 ευρώ για τομέα 1 και 1,500,000 ευρώ για τομέα 2. Η αιτούμενη επιχορήγηση από την ΕΕ πρέπει ενδεικτικά να είναι:μεταξύ 100,000 και 1,000,000 ευρώ, για τον τομέα 1 ,μεταξύ 100,000 και 600,000 ευρώ, για τομέα 2.Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην διανείμει όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

19/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401865
Φαξ.: +357 22670993
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.