ΚΛΕΙΣΤH

EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-2017-3-04-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

(Umbrella call: EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION / COS-EINET-2017-3-04) 

 

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν δημιουργικές, καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογία και άλλη σχετική τεχνογνωσία.

 

Ειδικοί στόχοι της δράσης:

 • Διευκόλυνση και ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ εκκολαπτηρίων, επιταχυντών, εργαστηρίων καθώς και άλλων σχετικών φορέων σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στις συμμετέχουσες χώρες του COSME με επίκεντρο τα θέματα που προσδιορίζονται στην λεπτομερή περιγραφή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αλυσίδες αξίας.
 • Η υποστήριξη καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Βιομηχανία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικές οντότητες που συγκροτούν κοινοπραξία (δίκτυο) εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, επιταχυντών και άλλων οργανισμών στήριξης επιχειρήσεων που παρέχουν επιχειρηματική υποστήριξη σε μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις Πιο πάνω μπορείτε να δείτε μια μη εξαντλητική λίστα τύπων οντοτήτων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξίες που συγκροτούν διακρατικά δίκτυα εκκολαπτηρίων, επιταχυντών και οργανισμών που παρέχουν επιχειρηματική στήριξη σε μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι κοινοπραξίες πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον τέσσερις νομικές οντότητες από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή / και συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα COSME.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/10/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ειρήνη Μίτσιγκα
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867192
Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.