ΚΛΕΙΣΤH

REC programme - Establishment of four-year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of rights of persons with disabilities & Operating grants


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

REC programme - Establishment of four-year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of rights of persons with disabilities & Operating grants

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2017/014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη θέσπιση τετραετών συμφωνιών για πλαίσια εταιρικής σχέσης (2018-2021) με ευρωπαϊκά δίκτυα των οποίων ο εκ του νόμου σκοπός είναι η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και η χορήγηση ετήσιων επιδοτήσεων λειτουργίας για το 2018. Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθούν και να προστατευθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Οι επιχορηγήσεις θα ενισχύσουν τις ικανότητες των δικτύων με σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των σχετικών πολιτικών. Οι επιχορηγήσεις θα χρηματοδοτούν τα λειτουργικά έξοδα και τις δραστηριότητες των δικτύων που έχουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος REC για το έτος 2018.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Ν/Α

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ν/Α 

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401865
Φαξ.: +357 22670993
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=519&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.