ΚΛΕΙΣΤH

Civil Society Projects 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Civil Society Projects 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/40/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και οργανώνονται μέσω δικτύων που αφορούν άμεσα τους πολίτες. Τα έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διαφορετικούς ορίζοντες σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης, προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Η συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να εντάσσεται σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Τα έργα μπορούν να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες καθορισμού της ατζέντα, στην παροχή υποστήριξης κατά τη φάση προετοιμασίας και τη διαπραγμάτευση της πολιτικής της ΕΕ, αλλά και στην παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με σχετικές πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται. Τα έργα θα προσκαλούν τους πολίτες να ενεργούν από κοινού ή να συζητούν για τα ετήσια θέματα προτεραιότητας του προγράμματος σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έργα κάτω από το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο από τα ακόλουθα τρία είδη δραστηριοτήτων:

 • Προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης και αλληλεγγύης: δραστηριότητες που προωθούν τη συζήτηση για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο ευρύτερο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των ευθυνών των πολιτών της ΕΕ και σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και τη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
 • Συγκέντρωση απόψεων: Δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών για συγκεκριμένα θέματα (που θα καθοριστούν ετησίως), ευνοώντας την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.
 • Εθελοντισμός: Δραστηριότητες που προωθούν την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και όχι μόνο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

3,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη επιλέξιμη επιχορήγηση ανά έργο: €150,000

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφ. Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία

Άτομο επαφής:

κος Παναγιώτης Κρασιάς - Λειτουργός Γραφείου Ευρώπη για τους Πολίτες

Τηλ.: +357 22 463106

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.cyso.org.cy/europe4citizens/

Facebook: https://www.facebook.com/europe4citizenscyprus/

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects%E2%80%932018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.