ΚΛΕΙΣΤH

European Remembrance 2018


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

European Remembrance 2018

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/40/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του σκέλους θα προσφέρουν προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και τις κοινές αξίες, π.χ. Αντικατοπτρισμός σχετικά με τις αιτίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, τιμώντας τα θύματα των εγκλημάτων αυτών. Το σκέλος αυτό περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που αφορούν άλλες καθοριστικές στιγμές στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη επιλέξιμη επιχορήγηση ανά έργο: €100.000

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Διεύθυνση: Λεωφ. Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία

Άτομο επικοινωνίας

κος Παναγιώτης Κρασιάς - Λειτουργός Γραφείου Ευρώπη για τους Πολίτες

Τηλ.: +357 22 463106

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.cyso.org.cy/europe4citizens/

Facebook: https://www.facebook.com/europe4citizenscyprus/

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/call-for-proposals-european-remembrance-2018_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.