ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RCIT-CITI-AG-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την κινητικότητα εντός της ΕΕ, ενώ, επίσης, την προώθηση και τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους. Οι δραστηριότητες του έργου θα πρέπει να προωθήσουν την επιτυχή ένταξη και συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους στην πολιτική ζωή και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, ιδίως ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019. Οι επιχορηγήσεις για τη δράση θα συμπληρώσουν τις εργασίες που χρηματοδοτεί η Επιτροπή στον τομέα αυτό μετά τη δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με την Ιθαγένεια του 2016 και του έργου που χρηματοδοτείται μέσω των πιλοτικών σχεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την ηλεκτρονική δημοκρατία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=57407

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.