ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RCHI-PROF-AG-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα σχέδια θα στηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται για/με τα παιδιά σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία του παιδιού. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν στη θέσπιση ισχυρών εθνικών ή περιφερειακών μηχανισμών για την υποστήριξη των παιδιών που φεύγουν από την εναλλακτική φροντίδα και θα εγκαταλείψουν εναλλακτική φροντίδα και θα περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα για την συμμετοχή των παιδιών (στη σύλληψη και το σχεδιασμό των έργων / την ενδυνάμωση των παιδιών / το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού / την συμμετοχή των παιδιών στην εξέταση της παροχής υπηρεσιών).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=57407

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.