ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-JACC-AG-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:
Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων) και
Β) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (προτεραιότητα των δικαιωμάτων των θυμάτων).
Και στις δύο προτεραιότητες, οι δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αφορούν την πρόοδο όσον αφορά τα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ όπου απαιτούνται περαιτέρω ανάγκες για ενέργειες της ΕΕ. Οι δραστηριότητες κατάρτισης μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα και όχι τον κύριο σκοπό του σχεδίου. Τα έργα που εξασφαλίζουν τα μέγιστα πρακτικά οφέλη και αντίκτυπο για τις ομάδες στόχους θα αξιολογηθούν ευνοϊκότερα από τα θεωρητικά έργα που συνίστανται κυρίως σε ερευνητικές και άλλες αναλυτικές δραστηριότητες. Επιτυχημένα σχέδια θα είναι αυτά που θα εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/10/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.