ΚΛΕΙΣΤH

Restricted call for proposals to support National Roma platforms


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Restricted call for proposals to support National Roma platforms

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RDIS-NRCP-AG-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η προτεραιότητα αυτής της περιορισμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης, είναι να στηρίξει τη δημιουργία ή την ενίσχυση των εθνικών διαδικασιών διαβούλευσης στα κράτη μέλη μέσω εθνικών πλατφορμών για τους Ρομά που συγκαλούνται και διοικούνται από εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά. Η παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ενεργό εταιρική σχέση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά ή των ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής στα κράτη μέλη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,755,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

95%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.