ΚΛΕΙΣΤH

Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RDIS-DISC-AG-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων με στόχο:
1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ.
2. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: προσδιορισμός των υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση των οφελών διαχείρισης της ποικιλομορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με την έναρξη και την εφαρμογή Χάρτων Ποικιλομορφίας.
3. Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά μέσω: δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Να εντοπίσουν και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, ιδίως στην εκπαίδευση και τη στέγαση, και να προωθήσουν την ενδυνάμωση των Ρομά (νεολαία και γυναίκες) καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ρομά.
4. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (ιδίως των νέων).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/11/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.