ΚΛΕΙΣΤH

Prevent and combat gender-based violence and violence against children


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Prevent and combat gender-based violence and violence against children

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-RDAP-GBV-AG-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Προτεραιότητες αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
1.1 Πρόληψη της βίας με βάση το φύλο: Η έμφαση δίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να τερματιστεί η ανοχή όλων των μορφών βίας.
1.2 Προστασία και υποστήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου και βίας κατά των παιδιών.
1.3 Ο συντονισμός και / ή η προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο θα συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTQI άτομα, νέους άνδρες και αγόρια).
1.4 Θεραπεία των δραστών, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη.
1.5 Εθνικά πλαίσια συντονισμού ή σχέδια δράσης για τη βία κατά των παιδιών (υποστήριξη των κρατών μελών και άλλων παραγόντων) που θα υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πλαισίων συντονισμού για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€12,706,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/11/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.  +357 22805925
Φαξ. +357 22518356
Email: [email protected]
Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.