ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο κινήτρων για την πραγματοποίηση ταξιδίων στο εξωτερικό για σκοπούς προσέλκυσης Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο κινήτρων για την πραγματοποίηση ταξιδίων στο εξωτερικό για σκοπούς προσέλκυσης Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο έχει ως στόχο τη στήριξη των αιτητών ώστε να μεταβούν στο εξωτερικό:

Κατηγορία Α – Για την πραγματοποίηση συναντήσεων

Ταξίδι στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση συναντήσεων με στελέχη  εταιρειών / οργανισμών σε θέσεις λήψεων αποφάσεων για τη διοργάνωση συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων.

Κατηγορία Β – Για τη διεκδίκηση συνεδρίων

Ταξίδι στο εξωτερικό για την παρουσίαση προτάσεων διεκδίκησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο μη κερδοσκοπικών περιφερειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών / συνδέσμων ή ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Κατηγορία Α – Για την πραγματοποίηση συναντήσεων

Για την πραγματοποίηση συναντήσεων με στελέχη  εταιρειών / οργανισμών σε θέσεις λήψεων αποφάσεων για τη διοργάνωση συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων το Υφυπουργείο Τουρισμού θα καλύπτει συνολικά το 80% και μέχρι €1.000 έναντι πραγματικών εξόδων μόνο για μία από τις δύο πιο κάτω υποκατηγορίες:

1. Δαπάνη για την αγορά αεροπορικού εισιτηρίου (από και προς Κύπρο) σε οικονομική θέση και για τη διαμονή σε ξενοδοχείο μέχρι 3 βράδια μόνο για ένα άτομο για την πραγματοποίηση κατ' ιδίαν συναντήσεων πωλήσεων (sales calls).

ή

2. Δαπάνη για την πραγματοποίηση επαγγελματικού γεύματος έναντι πραγματικών εξόδων φαγητού και ποτού.

 

Κατηγορία Β – Για τη διεκδίκηση συνεδρίων

Για την παρουσίαση προτάσεων διεκδίκησης για την  οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο μη κερδοσκοπικών περιφερειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών/ συνδέσμων ή εκπαιδευτικών/ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το Υφυπουργείο θα καλύπτει συνολικά το 80% και μέχρι €1.000 έναντι πραγματικών εξόδων  αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου (από και προς Κύπρο) σε οικονομική θέση και  εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο μέχρι 3 βράδια του ατόμου που θα παρουσιάσει την πρόταση διεκδίκησης του συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Κινήτρων το 80%, το οποίο θα καλύπτει το Υφυπουργείο για τη διαμονή σε ξενοδοχείο και για τις δύο κατηγορίες ταξιδίου, θα ανέρχεται μέχρι €150 το βράδυ.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

Κατηγορία Α – Για την πραγματοποίηση συναντήσεων

1. Τα τοπικά αδειούχα γραφεία τουρισμού και ταξιδίων, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau και συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο των γραφείων που εξειδικεύονται στον τουρισμό συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων.

2. Τα τοπικά αδειούχα ξενοδοχεία, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau και συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο των ξενοδοχείων με συνεδριακές εγκαταστάσεις. Οι σχετικοί κατάλογοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.visitcyprus.com  - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau ή απευθείας στο www.cyprusconventionbureau.org

Κατηγορία Β – Για τη διεκδίκηση συνεδρίων

1. Τοπικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί / σύνδεσμοι.

2. Τοπικά εκπαιδευτικά / ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κος. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου - Τουριστικός Λειτουργός

Τηλ: 22 691 305 / Fax: 22 691 313

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com

www.cyprusconventionbureau.org

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus.com/index. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.