ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο κινήτρων φιλοξενίας δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits)


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο κινήτρων φιλοξενίας δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits)

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σχέδιο DeMinimis για τη στήριξη φιλοξενίας δυνητικών πελατών τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης (inspection visits). Μέσω του Σχεδίου ενθαρρύνονται οι δικαιούχοι να διοργανώσουν στην Κύπρο ταξίδι δυνητικών πελατών για επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που υπάρχουν. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της οικονομική στήριξης για κάθε ταξίδι για σκοπούς επισκέψεως επιθεώρησης είναι 80% και μέχρι €500 έναντι πραγματικού κόστους αγοράς αεροπορικού/ών εισιτηρίου/ων σε οικονομική θέση.

Σε περίπτωση που φιλοξενηθούν πέραν του ενός ατόμου, το συνολικό ποσό παροχής φιλοξενίας δεν θα υπερβαίνει τα €500.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

Τοπικά αδειούχα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau. Τα γραφεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau ή απευθείας στο www.cyprusconventionbureau.org

 

 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κος. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου - Τουριστικός Λειτουργός

Τηλ: 22 691 305 / Fax: 22 691 313

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com

www.cyprusconventionbureau.org

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus.com/index. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.