ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση Ταξιδίων, Εξοικείωσης Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση Ταξιδίων, Εξοικείωσης Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σχέδιο DeMinimis για τη στήριξη της διοργάνωσης στην Κύπρο ταξιδίων εξοικείωσης με στόχο την ενημέρωση / εξοικείωση των συμμετεχόντων γύρω από το συνεδριακό προϊόν της Κύπρου και η ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού προορισμού οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στις ξένες αγορές.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

2 Κατηγορίες:

Κατηγορία 1:

Οικονομική στήριξη, η οποία θα καλύπτει το 50% και μέχρι €500 το άτομο έναντι των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την Παράγραφο Ζ, με μέγιστο ποσό τις €6.000 ανά ταξίδι εξοικείωσης.

ή

Κατηγορία 2:

Οικονομική στήριξη, η οποία θα καλύπτει το 80% και μέχρι €500 το άτομο έναντι πραγματικής δαπάνης μόνο για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων με μέγιστο ποσό τις €6.000 ανά ταξίδι εξοικείωσης.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τουρισμός

Δικαιούχοι

1. Τοπικά αδειούχα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του Cyprus Convention Bureau.

Τα γραφεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com - Ανακαλύψτε την Κύπρο - Cyprus Convention Bureau ή απευθείας στο www.cyprusconventionbureau.org

2. Αδειούχα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων από το εξωτερικό (αναφερθείτε στις Παραγράφους Η.1 του Σχεδίου για τις προυποθέσεις).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/06/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού

Κος. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου - Τουριστικός Λειτουργός

Τηλ: 22 691 305 / Fax:  22 691 313

Ηλεκτονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.visitcyprus.com

www.cyprusconventionbureau.org

Ιστοσελίδα

http://www.visitcyprus.com/index. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.