ΚΛΕΙΣΤH

TRAINING AND CONFERENCES-2017: Conferences


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

TRAINING AND CONFERENCES-2017: Conferences

Κωδικός Αναγνώρισης

HERCULE-TC-2017-02

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Προγράμματος παρατίθενται παρακάτω:
α) Βελτίωση της πρόληψης και της διερεύνησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής και διεπιστημονικής συνεργασίας;
β) Να ενισχυθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από την απάτη, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικού;
γ) να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που παρέχουν τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη στις εθνικές έρευνες, και ιδίως στις τελωνειακές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου;
δ) να περιορίσει την έκθεση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε απάτη, διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες με στόχο τη μείωση της ανάπτυξης παράνομης οικονομίας σε βασικούς τομείς κινδύνου, όπως η οργανωμένη απάτη, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου τσιγάρων και της παραποίησης / απομίμησης;
ε) να ενισχυθεί ο βαθμός ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από την απάτη, προωθώντας την ανάλυση του συγκριτικού δικαίου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000.00

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κοινοβουλευτικά Σώματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/08/2017

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office
http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.