ΚΛΕΙΣΤH

Steel


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL

Περιγραφή Προγράμματος

Η διαχείριση του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα ασκείται από την Επιτροπή βάσει αρχών παρεμφερών με εκείνες των προγραμμάτων τεχνικής έρευνας άνθρακα και χάλυβα της πρώην Ευρωπαϊκής ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Steel

Κωδικός Αναγνώρισης

RFCS-02-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με γενικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, η κύρια έμφαση της έρευνα και της τεχνολογικής ανάπτυξης αφορά την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών που θα εγγυώνται την οικονομική, καθαρή και ασφαλή παραγωγή προϊόντων χάλυβα που χαρακτηρίζονται από σταθερή αύξηση επιδόσεων, καταλληλότητα χρήσης, ικανοποίηση του πελάτη, παρατεταμένη διάρκεια ζωής, εύκολη ανάκτηση και ανακύκλωση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€27,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ν/Α

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-02-2017. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.