ΚΛΕΙΣΤH

Coal


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL

Περιγραφή Προγράμματος

Η διαχείριση του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα ασκείται από την Επιτροπή βάσει αρχών παρεμφερών με εκείνες των προγραμμάτων τεχνικής έρευνας άνθρακα και χάλυβα της πρώην Ευρωπαϊκής ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Coal

Κωδικός Αναγνώρισης

RFCS-01-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη συνιστούν ένα πολύ σημαντικό μέσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων όσον αφορά την προσφορά ευρωπαϊκού άνθρακα και την ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον μετατροπή και αξιοποίησή του. Επιπλέον, η αυξανόμενη διεθνής διάσταση της αγοράς άνθρακα και η παγκόσμια κλίμακα των προβλημάτων συνεπάγονται με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις σύγχρονες τεχνικές, την ασφάλεια των ορυχείων και την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι τη μεταφορά της τεχνογνωσίας που απαιτείται για την περαιτέρω τεχνολογική πρόοδο, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (υγεία και ασφάλεια) και την ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€27,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ν/Α

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-01-2017. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.