ΚΛΕΙΣΤH

2017 CEF Telecom Calls / Public Open Data


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2017 CEF Telecom Calls / Public Open Data

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2017-3

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Προτεραιότητα αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των υπερυπολογιστών ως ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) που υποστηρίζουν τις προτεραιότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τους υπερυπολογιστές.
Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιμακούμενης εκμετάλλευσης του τεράστιου όγκου των δημόσιων και ανοιχτών δεδομένων που είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων και (αλλά όχι αποκλειστικά) των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω της ευρωπαϊκής πύλης δεδομένων. Αυτό θα επιτευχθεί συνδέοντας σύνολα δεδομένων από π.χ. Δημόσιους οργανισμούς, τομείς και χώρες με την ικανότητα των υπερυπολογιστών (HPC - υπολογιστές υψηλής απόδοσης).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Aγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/11/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιώργος Κομοδρόμος
Τηλ: +357 22814854
Φαξ: +357 22321925
[email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.