ΚΛΕΙΣΤH

2017 CEF Telecom Calls / eTranslation


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2017 CEF Telecom Calls / eTranslation

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2017-3

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους δύο στόχους:
1. Σχέδια γλωσσικών πόρων: σχέδια που στοχεύουν στη διευκόλυνση της αναγνώρισης, επεξεργασίας και συλλογής των γλωσσικών πόρων στα κράτη μέλη (π.χ. ανωνυμοποίηση, ομαδοποίηση, ευθυγράμμιση, μετατροπή, παροχή μεταδεδομένων, διαπραγματεύσεις για επαναχρησιμοποίηση, διάδοση, βέλτιστες πρακτικές)
2. Σχέδια ενσωμάτωσης: εφαρμογές αναφοράς και βιτρίνες για την πολυγλωσσική παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών με την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι προτάσεις πρέπει να εργαστούν στα υπάρχοντα συστήματα (CEF DSIS ή / και εθνικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πύλες που σχετίζονται με CEF υπηρεσίες). Οι προτάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το eTranslation (μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα συστήματα εμπορικής μηχανικής μετάφρασης). Η χρήση τεχνολογιών γλώσσας πέραν της μηχανικής μετάφρασης (π.χ. για την εξαγωγή ορολογίας, τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα) ενθαρρύνεται, όπου ενδείκνυται.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Aγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/11/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιώργος Κομοδρόμος
Τηλ: +357 22814854
Φαξ: +357 22321925
[email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.