ΚΛΕΙΣΤH

2017 CEF Telecom Calls / eDelivery


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2017 CEF Telecom Calls / eDelivery

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2017-2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να:
- Συμβάλουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό eIDAS ώστε να επιτρέπεται η χρήση τους για την παροχή ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικευμένων.
- Συμβάλουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη ή / και τη λειτουργία των σημείων πρόσβασης σε άλλους τομεακούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (π.χ. eInvoicing, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, δικαιοσύνη).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Aγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/09/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γιώργος Κομοδρόμος
Τηλ: +357 22814854
Φαξ: +357 22321925
[email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.