ΚΛΕΙΣΤH

UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM / Union Civil Protection Mechanism Exercises


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM / Union Civil Protection Mechanism Exercises

Κωδικός Αναγνώρισης

UCPM-2017-EX-AG

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την συγχρηματοδότηση έργων τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ανταπόκρισης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει τα έργα τα οποία παρέχουν ευκαιρίες άσκησης σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα με σκοπό την αξιολόγηση, την μάθηση, και την βελτίωση ικανοτήτων σχετικά με την αντίδρασης των συμμετεχόντων κρατών του Μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
τηλ: +357 22 403448
φαξ: +357 22 315638

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/topics/ucpm-2017-ex-ag. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.