ΚΛΕΙΣΤH

Implementation of the Common Information Sharing Environment (CISE) for the EU maritime domain: Ensuring interoperability of National IT Systems to allow for more efficient


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Implementation of the Common Information Sharing Environment (CISE) for the EU maritime domain: Ensuring interoperability of National IT Systems to allow for more efficient

Κωδικός Αναγνώρισης

EASME/EMFF/2016/1.2.1.9 EASME/EMFF/2017/1.2.1.3

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της δράσης EUMSSAP 2.1.4 με την παροχή υποστήριξης στις θαλάσσιες αρχές της ΕΕ / κρατών μελών του ΕΟΧ στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων πληροφορικής τους για να καταστεί δυνατή η πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο και πέρα από τα σύνορα. Αυτές οι βελτιώσεις θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των περιοχών που έχουν  επιχειρησιακή ευθύνη, θα ενισχύσουν την συνεργασίας μεταξύ των αρχών ακτοφυλακής, και, θα είναι πιο αποτελεσματικότητα και  αποδοτικά τόσο στις ατομικές αλλά και στις κοινές θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,490,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/06/2017

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.