ΚΛΕΙΣΤH

CLUSTER GO INTERNATIONAL


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CLUSTER GO INTERNATIONAL

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-CLUSINT-2016-03-01

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να εντατικοποιήσει τη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία επιχειρηματικών συμπλεγμάτων και δικτύων συνεργασίας  και να υποστηρίξει τη δημιουργίαΕυρωπαϊκής Στρατηγικής Συνεργασίας Επιχειρησιακών Συμπλεγμάτων που θα καθοδηγήσει τη διεθνή συνεργασία των συμπλεγμάτων σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος - κυρίως για την υποστήριξη της ανάπτυξης των αναδυόμενων κλάδων .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,790,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Η μέγιστη επιδότηση ανά πρόταση είναι €200.000 για τα σκέλη 1.α και 1.β. Η μέγιστη επιδότηση ανά πρόταση για το σκέλος 2 είναι € 448.750 (βλ. αγγλική εκδοχή για περαιτέρω λεπτομέρειες στα επιμέρους σκέλη της δράσης).

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/05/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα

Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 22 867192

Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE

[email protected] 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.