ΚΛΕΙΣΤH

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of facilitating and promoting judicial cooperation in civil and/or criminal matters


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of facilitating and promoting judicial cooperation in civil and/or criminal matters

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-NETW-2017 (Topic ID: JUST-JCOO-NETW-2017)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Οι ετήσιες λειτουργικές επιχορηγήσεις που θα υπογραφτούν με βάση τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης θα ενισχύσουν τις δυνατότητες των δικτύων αυτών να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική, σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/05/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη

Διοικητικός Λειτουργός

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τηλ.:  +357 22 805925

Φαξ.: +357 22 518356

Email: [email protected]

Website: www.mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες δηλώσεις αναζήτησης συνεργατών εδώ.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.