ΚΛΕΙΣΤH

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child

Κωδικός Αναγνώρισης

REC-NETW-2017 (Topic ID: REC-RCHI-NETW-2017)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τα δίκτυα των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και τα οποία θα εφαρμόσουν μεταξύ άλλων: αναλυτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες κατάρτισης, αμοιβαία μάθηση, διάδοση ορθών και υποσχόμενων πρακτικών, συνεργασία, ευαισθητοποίηση και δραστηριότητες διάδοσης με προστιθέμενη αξία στην ΕΕ.
Η ετήσια επιδότηση λειτουργίας που θα δοθεί με βάση το Πλαίσιο-Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα χρηματοδοτήσει τις δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες των δικτύων αυτών, στο βαθμό που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος στην εν λόγω περιοχή και με τις ετήσιες προτεραιότητες που μπορεί να θεσπιστούν από την Επιτροπή. Το κόστος των γενικών διοικητικών δαπανών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία αυτών των οργανισμών μπορεί επίσης να καλυφτεί.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική ως η προκήρυξη της πρόσκλησης.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/05/2017

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.