ΚΛΕΙΣΤH

EaSI-Progress Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

EaSI-Progress Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2017/003

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

  1. H περαιτέρω βελτίωση της διακρατικής διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της πρακτικής παροχής υπηρεσιών,
  2. Η αύξηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών μέσω της προώθησης κοινών δράσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα επίπεδα, της ανταλλαγής των σχετικών υπαλλήλων και της κατάρτισης τους, και
  3. Η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων και η αξιολόγηση των αρχικών πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις διάφορες διαστάσεις της απόσπασης εργαζομένων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική ως η προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/06/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους

Λειτουργός Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διεύθυνση: Λεωφ. Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22401865

Φαξ: +357 22670993

Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.