ΚΛΕΙΣΤH

2017 CEF Telecom call / Business Registers Interconnection System (BRIS)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2017 CEF Telecom call / Business Registers Interconnection System (BRIS)

Κωδικός Αναγνώρισης

CEF-TC-2017-1

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα αποτελέσματα προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
- Να επιτρέπεται στα μητρώα επιχειρήσεων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις, το μοντέλο δεδομένων και τα τυποποιημένα μηνύματα που προέρχονται από BRIS , το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων μητρώων επιχειρήσεων .
- Η προώθηση των δραστηριοτήτων δοκιμών για να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια πλήρως λειτουργική κατάσταση είναι επιτυχής .
- Για τους σκοπούς της ανταλλαγής μηνυμάτων , είτε να αναπτυχθεί άμεσα το Building Block eDelivery ή χρησιμοποιηθεί eDelivery μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών .
Από αυτή την άποψη , οι επιδοτήσεις θα επιτρέπουν στα μητρώα επιχειρήσεων την ενσωμάτωση των back-office συστήματων τους με την eDelivery λύση της επιλογής τους .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Aγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/05/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ. + 357 22 814860 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.