ΚΛΕΙΣΤH

CEF/2017 CEF Transport Blending MAP Call


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CEF/2017 CEF Transport Blending MAP Call

Κωδικός Αναγνώρισης

N/A

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη ή στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση των υπάρχουσων υποδομών.  Επικεντρώνεται σε διασυνοριακά έργα και έργα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης ή τη γεφύρωση ελλειπόντων συνδέσεων σε διάφορα τμήματα του κύριου δικτύου, καθώς και για τις οριζόντιες προτεραιότητες όπως τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Στόχος Χρηματοδότησης 1: €700 εκατομμύρια €, Στόχος Χρηματοδότησης 2: €150 εκατομμύρια, Στόχος Χρηματοδότησης 3: €150 εκατομμύρια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

10%-50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/07/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643

2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806654

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.