ΚΛΕΙΣΤH

COST Action Open Call


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COST - EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COST έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία της ανακάλυψης επιστημονικών εξελίξεων που οδηγούν σε νέες ιδέες και προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

COST Action Open Call

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

H Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων κάτω απο το Πρόγραμμα COST χρηματοδοτεί νέες Δράσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ενθαρρύνεται η υποβολή διαθεματικών Προτάσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα COST, δεν χρηματοδοτεί την ερευνητική εργασία, αλλά τη συμμετοχή των ερευνητών σε συναντήσεις συντονισμού της έρευνάς τους. Σήμερα, υποστηρίζονται περισσότερα από 300 Ερευνητικά Δίκτυα (Δράσεις) σε όλες τις θεματικές ενότητες. 


Η ανοιχτή πρόσκληση υποβολή προτάσεων COST χρηματοδοτεί δράσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης.


Σε κάθε πρόταση για δημιουργία νέας Δράσης πρέπει να συμμετέχουν ερευνητές από τουλάχιστον 7 χώρες-μέλη του COST, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χώρες να προέρχονται από τις λεγόμενες Inclusiveness Targeted Countries (ITC).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€130.000 ανά έτος, για περίοδο τεσσάρων (4) χρόνων

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2017

Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις

2018 (1ο και 3o τρίμηνο)

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
Κωνσταντίνα Μακρή
Τηλ: +357 22 205054
Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.cost.eu/participate/open_call

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.