ΚΛΕΙΣΤH

ERASMUS+ / Sector Skills Alliances


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ERASMUS+ / Sector Skills Alliances

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 04/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Συμμαχίες στους Τομείς Δεξιοτήτων, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αντλώντας στοιχεία όσον αφορά τα προσόντα και δεξιότητες που προ-απαιτούνται, οι Συμμαχίες στους Τομείς Δεξιοτήτων υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την παράδοση των διακρατικών περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και μεθοδολογίες διδασκαλίας και κατάρτισης για τα βασικά ευρωπαϊκά επαγγελματικά προφίλ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παραθέτεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€28.000.000 (1 million euros for Lot €28.000.000 (€ 1.000.000 για την Παρτίδα 1, € 3.000.000 για την Παρτίδα 2 και € 24.000.000 για Παρτίδα 3)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Για Παρτίδα 1 κάθε επιδότηση θα ανέρχεται μεταξύ € 330.000 και € 500.000. Ο Οργανισμός σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 3 προτάσεις. Για την Παρτίδα 2 κάθε επιδότηση θα ανέρχεται μεταξύ € 700.000 και 1.000.000 ευρώ. Ο Οργανισμός σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 4 προτάσεις. Για Παρτίδα 3 κάθε επιδότηση θα ανέρχεται μέχρι €4.000.000. Ο Οργανισμός σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 6 προτάσεις. Μόνο 1 πρόταση ανά πιλοτικό τομέα μπορεί να επιλεγεί.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

26/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/05/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ: +357 22 448888
 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.