ΚΛΕΙΣΤH

Raising awareness of civil drones' operators about Privacy and Data protection obligations


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Raising awareness of civil drones' operators about Privacy and Data protection obligations

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-DRONES-2016-03-02

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της δράσης είναι να παράγει ψηφιακά υλικά και τα εργαλεία που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας για προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στον τομέα των μη-επανδρωμένων αεροσκάφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων παραγόντων - κατασκευαστές, πιλότους και φορείς - έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους στον τομέα αυτό.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€450,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αστική Ανάπτυξη
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Οι αιτούντες πρέπει να σχηματίσουν μια κοινοπραξία με ένα καθορισμένο συντονιστή. Η κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο νομικές (δημόσιες ή ιδιωτικές) οντότητες εγκατεστημένες σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ. Τα λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα 
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867192
Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.