ΚΛΕΙΣΤH

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2017/007

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να επιτραπεί στους νέους μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους, ενισχύοντας παράλληλα και την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Αυτό θα επιτευχθεί δοκιμάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής υποστήριξης, καθώς και τα σχετικά θεσμικά και συμβατικά πλαίσια που θα βοηθήσουν με την τοποθέτηση των μαθητευομένων από τη στιγμή της αναχώρησης για το εξωτερικό μέχρι την ημερομηνία επιστροφής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παραθέτεται στην Αγγλική, σύμφωνα με την πρωτότυπη προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,841,856

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Απασχόληση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση: Λεωφ. Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 401865
Φαξ: +357 22 670993
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.