ΚΛΕΙΣΤH

2016 CEF Transport AP Cohesion call


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

2016 CEF Transport AP Cohesion call

Κωδικός Αναγνώρισης

N/A

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016 CEF Transport, υπάρχουν 4 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές:
2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το Ταμείο Συνοχής, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό €1,1 δις.
• 2016 CEF Transport AP Cohesion call: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε "Σιδηρόδρομους, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και έργα οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων στο εσωτερικό της χώρας, των θαλάσσιων λιμένων και αερολιμένων. Οι στόχοι της χρηματοδότησης είναι να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης και να δημιουργηθούν οι συνδέσεις που λείπουν, όσο επίσης η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, και, ειδικότερα, η βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων.
• 2016 CEF Transport AP Cohesion call: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους εξής στόχους των κανονισμών του Προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ)
o Προτεραιότητα χρηματοδότησης με στόχο την γεφύρωση των ελλείψεων στις συνδέσεις, εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων
o Προτεραιότητα χρηματοδότησης με στόχο την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών με σκοπό την προετοιμασία για τις αναμενόμενες μελλοντικές μεταφορές, καθώς και προώθηση της μεταφοράς που θα απαλλαγμένη από τον άνθρακα μέσω καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών μεταφορών, και βελτιστοποίηση της ασφάλειας των μεταφορών.
o Προτεραιότητα χρηματοδότησης με στόχο της βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα των υποδομών στις μεταφορές

2 Γενικές κλήσεις με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό €0,8 δις.
• 2016 CEF Transport AP General call: Η πρόσκληση απευθύνεται στους εξής στόχους των κανονισμών του Προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ): 
o Στόχος Χρηματοδότησης 1: εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, δημιουργία συνδέσεων και βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων
o Στόχος Χρηματοδότησης 2: Mακροπρόθεσμη εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών με σκοπό την προετοιμασία για τις αναμενόμενες μελλοντικές μεταφορές, καθώς και προώθηση της μεταφοράς που θα απαλλαγμένη από τον άνθρακα μέσω καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών μεταφορών, και βελτιστοποίηση της ασφάλειας των μεταφορών.
• 2016 CEF Transport AP General call: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους εξής στόχους των κανονισμών του Προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ)
o Προτεραιότητα χρηματοδότησης με στόχο την γεφύρωση των ελλείψεων στις συνδέσεις, εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων
o Προτεραιότητα χρηματοδότησης με στόχο την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών με σκοπό την προετοιμασία για τις αναμενόμενες μελλοντικές μεταφορές, καθώς και προώθηση της μεταφοράς που θα απαλλαγμένη από τον άνθρακα μέσω καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών μεταφορών, και βελτιστοποίηση της ασφάλειας των μεταφορών.
o Προτεραιότητα χρηματοδότησης με στόχο της βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα των υποδομών στις μεταφορές

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,900,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/02/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

1) Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643

2) Χάρης Χριστοδούλου
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806654

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.