ΚΛΕΙΣΤH

European Solidarity Corps – occupational strand


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

European Solidarity Corps – occupational strand

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/ 2016/018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η διασυνοριακή τοποθέτηση για επαγγελματικό σκοπό. Η δράση κάτω από το πλαίσιο της πρόσκλησης έχει ως στόχο να προσφέρει αμειβόμενες ευκαιρίες εργασίας στους νέους υπηκόους της ηλιακής ομάδας 18 έως 30, σύμφωνα με τις αξίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε χώρες της ΕΕ εκτός της χώρας διαμονής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός στόχος είναι να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν διαδικασίες επιλογής και αντιστοίχισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή τοποθέτηση των νέων ανθρώπων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική, όπως προκηρύχθηκε.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,243,895

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

95%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Απασχόληση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση: Λεωφ. Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401865
Φαξ: +357 22670993
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.