ΚΛΕΙΣΤH

Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument

Κωδικός Αναγνώρισης

245/G/GRO/PPA/16/9386

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτού του πιλοτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες του Μηχανισμού ΜΜΕ για τις γυναίκες επιχειρηματίες μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, παροχή συμβουλών και καθοδήγηση στις γυναίκες επιχειρηματίες με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους για την επιτυχή συμμετοχή στο Μηχανισμό ΜΜΕ. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να επιλεχτούν κοινοπραξίες με εταίρους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων από τουλάχιστον 4 κράτη μέλη της ΕΕ.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Εμπόριο
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα 
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22 867192
Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE

[email protected] 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=en&tpa_id=0

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Συνεταίρων: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.