ΚΛΕΙΣΤH

Asylum, Migration and Integration Fund / Integration of Third-Country Nationals


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους €3.137 δις. Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Asylum, Migration and Integration Fund / Integration of Third-Country Nationals

Κωδικός Αναγνώρισης

AMIF-2016-AG-INTE-01

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω συνεργασιών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών (δήμοι) και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/02/2017

Σημείο Επαφής EE

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.