ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 3 - SUPPORT FOR POLICY REFORM, CIVIL SOCIETY COOPERATION IN THE FIELD OF YOUTH


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 3 - SUPPORT FOR POLICY REFORM, CIVIL SOCIETY COOPERATION IN THE FIELD OF YOUTH

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA/37/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων για συμπράξεις ΕΕΚ και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον και, κατά συνέπεια, τη προώθηση της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον υπό κάθε μορφή, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα μαθητείας. Οι εν λόγω συμπράξεις αναμένεται να τονώσουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και στην παροχή της ΕΕΚ και να διασφαλίσουν για την ΕΕΚ ένα ισχυρό στοιχείο μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον. Η πρόσκληση αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον και των προγραμμάτων μαθητείας μέσω της προώθησης των συμπράξεων με συμμετοχή επιχειρήσεων, παρόχων ΕΕΚ, άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων και ενδιάμεσων οργανισμών για την ανάπτυξη πιο συναφών, συστηματικών και βιώσιμων προσεγγίσεων, μέσω της μεταφοράς γνώσης και της μάθησης βάσει αναγνωρισμένων μοντέλων και πρακτικών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η επίσημη περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,905,400,001

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75% του επιλέξιμου κόστους

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/10/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

www.erasmusplus.cy

[email protected]

Τηλ: 22402645

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.