ΚΛΕΙΣΤH

Sports actions - Not-for-profit European sport events


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο: (α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sports actions - Not-for-profit European sport events

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A03/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η ενθάρρυνση της αθλητικής δραστηριότητας, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

 

Η διοργάνωση ευρωπαϊκών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να υλοποιούν δραστηριότητες οι οποίες:

 • Στηρίζουν την υλοποίηση των στρατηγικών της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού
 • Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης
 • Στηρίζουν την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Η προετοιμασία της εκδήλωσης
 • Η διοργάνωση, ενόψει της εκδήλωσης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Η διοργάνωση της εκδήλωσης
 • Η διοργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδριο, σεμινάριο)
 • Η υλοποίηση δραστηριοτήτων «κληρονομιάς» (αξιολογήσεις ή κατάρτιση σχεδίων βιωσιμότητας)
 • Οι δραστηριότητες ενημέρωσης που συνδέονται με το θέμα της εκδήλωσης.

 

Υπάρχουν δύο κύκλοι επιλογής για αθλητικές εκδηλώσεις. Ο πρώτος αφορά εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (ΕΕΑ) και ο δεύτερος εκδηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την ΕΕΑ.

 

Οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ΕΕΑ πρέπει να διοργανώνονται ταυτόχρονα σε τρεις τουλάχιστον χώρες του προγράμματος είτε να διοργανώνονται σε μία χώρα με τη συμμετοχή ατόμων από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

 

Οι εκδηλώσεις που δεν σχετίζονταια με την ΕΕΑ πρέπει είτε να διοργανώνονται σε μία χώρα και να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από 12 διαφορετικές χώρες του προγράμματος είτε να διοργανώνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες και να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

 

Τα ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€31,800,000 για όλες τις δράσεις αθλητισμού (Συμπράξεις συνεργασίας, Μικρές συμπράξεις συνεργασίας και Ευρωπαικές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: €300,000 / €500,000.

Μέγιστο ποσοστό 80% από το συνολικό επιλέξιμο κόστος.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22448888


Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.