ΚΛΕΙΣΤH

Sports actions - Small collaborative partnerships


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο: (α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sports actions - Small collaborative partnerships

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A03/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας. Σκοπός τους είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων  στον τομέα του αθλητισμού. Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας στοχεύουν στα εξής:

 • Ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών
 • Προώθηση παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών
 • Στήριξη της κινητικότητας των εθελοντών, προπονητών, διοικητικών στελεχών και του προσωπικού των αθλητικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Προστασία των αθλητών, ιδίως των νεότερων σε ηλικία, από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους, μέσω της βελτίωσης της προπόνησης και των συνθηκών ανταγωνισμού
 • Ενθάρρυνση της συνέργειας με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές, καθώς και μεταξύ αυτών, στον τομέα του αθλητισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Υπό την ευρύτερη έννοια, οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλουν στις στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού.

 

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού, και περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως:

 • Δικτύωση μεταξύ ενδιαφερομένων
 • Προώθηση, προσδιορισμός και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
 • Προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
 • Προώθηση καινοτόμων συνεργειών μεταξύ του αθλητισμού και των τομέων της υγείας, της εκπαίδυσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
 • Βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης του αθλητισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων
 • Συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

 

Μια σύμπραξη συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Αν και μπορούν να συμμετάσχουν οργανισμοί από χώρες εταίρους, αυτοί θα πρέπει να ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€31,800,000 για όλες τις δράσεις αθλητισμού (Συμπράξεις συνεργασίας, Μικρές συμπράξεις συνεργασίας και Ευρωπαικές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη χρηματοδότηση: €60.000

Μέγιστο 80% από το συνολικό επιλέξιμο κόστος.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22448888


Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.