ΚΛΕΙΣΤH

Sports actions - Collaborative partnerships


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο: (α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Sports actions - Collaborative partnerships

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A03/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Συμπράξεις συνεργασίας. Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού (ντόπινγκ ή στήσιμο αγώνων), να προωθήσουν τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να βελτιώσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να ενισχύσουν την ανεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι συμπράξεις συνεργασίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού, και περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, όπως:

 • Δημιουργία δικτύων μεταξύ ενδιαφερομένων
 • Εκπόνηση, καθορισμός, προβολή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
 • Προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενοτήτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Αύξηση των δεξιοτήτων των παραγόντων στον τομέα του αθλητισμού
 • Ανάπτυξη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης δεικτών στον τομέα του αθλητισμού
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
 • Προώθηση συνεργειών μεταξύ των τομέων του αθλητισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
 • Βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης για τον αθλητισμό
 • Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και συναντήσεων.

 

Υπάρχουν δύο κύκλοι επιλογής για συμπράξεις συνεργασίας κάθε χρόνο:

 1. Δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
 2. Δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Μια σύμπραξη συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€31,800,000 για όλες τις δράσεις αθλητισμού (συμπράξεις συνεργασίας, μικρές συμπράξεις συνεργασίας και Ευρωπαικές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη χρηματοδότηση: 400 000 EUR.

Μέγιστο 80% από το συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22448888


Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
www.erasmusplus.cy
[email protected]
Τηλ: 22402644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.