ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας: Νεολαία. Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A03/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Έργα Δομημένου Διαλόγου μπορεί να λάβουν τη μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων και εκδηλώσεων. Αυτά τα γεγονότα προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την αλληλεπίδρασή τους με τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις. Οι δραστηριότητες καθοδηγούνται από νέους.
 Οι νέοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, από την προετοιμασία μέχρι την παρακολούθηση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,905,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη χρηματοδότηση: 50.000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/10/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:
www.erasmusplus.cy
[email protected]

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.