ΚΛΕΙΣΤH

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ERASMUS+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραμμάτων Δια Βίου ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει: (α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A03/2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Kοινά πτυχία μεταπτυχιακού επιπέδου Erasmus.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αυτή θα υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
την παράδοση ενός προγράμματος JMD που αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 ECTS, που θα διοργανώνεται μέσω μιας διεθνούς κοινοπραξίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή προσκεκλημένων μελετητών (επισκέπτες ομιλητές) για τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή / και έρευνα.
τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές ανά το παγκόσμιο για τη συμμετοχή τους σε ένα από αυτά τα προγράμματα JMD.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,905,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

To πρόγραμμα EMJMD θα χορηγήσει για κάθε έτος και για τις τρεις προσλήψεις φοιτητών θα ανέλθουν σε περίπου € 4.000.000.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/02/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

www.erasmusplus.cy

[email protected]

τηλ: 22 448888

Σημείο Επαφής EE

Εducation, Audiovisual and Culture Executive Agency
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.