ΚΛΕΙΣΤH

MIGRANTS ENTREPRENEURSHIP SUPPORT SCHEMES


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

MIGRANTS ENTREPRENEURSHIP SUPPORT SCHEMES

Κωδικός Αναγνώρισης

COS-MIGRANTSENT-2016-4-02

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ειδικοί στόχοι είναι να φέρει σε επαφή τους σχετικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε διακρατικά δίκτυα, για να εργαστούν από κοινού με βάση την υπάρχουσα απόδειξη για το τι είναι αποτελεσματικό και να επιτύχει την καλύτερη επίδραση. Η έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή εμπειριών και μάθησης από ομοτίμους μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και για την προώθηση των πληροφοριών και την έρευνα σχετικά με το τι είναι αποτελεσματικό σε ένα ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανώσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Βιομηχανία
  • Εμπόριο
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα 
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλ.: +357 22867192
Φαξ: +357 22375120

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry
email: [email protected]
Για τηλεφωνική επικοινωνία:
Carlo Corazza: +32 2 295 17 52
Sara Tironi: +32 2 299 04 03

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.